Pieczęcie

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/185/2008
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

z dnia 27 lutego 2008 roku


Wzór i opis pieczęci


1. Pieczęcią Rady Miejskiej jest okrągła pieczęć o średnicy 30 milimetrów z herbem miasta w środku i z napisem w otoku:
„Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego”

 Pieczęć Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.


2. Pieczęcią Urzędu Miasta jest okrągła pieczęć o średnicy 30 milimetrów z herbem miasta w środku i z napisem w otoku:
„Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

 Pieczęć Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.


3. Pieczęcią Gminy - Miasta Tomaszów Mazowiecki jest okrągła pieczęć o średnicy 30 milimetrów z herbem miasta w środku i z napisem w otoku:
„Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki”
Pieczęć Gminy  Miasto Tomaszów Mazowiecki
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2009-10-12 11:48:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlak Leszek
(2009-11-18 17:00:06)