Wnioski dla rolników o szacowanie szkód z powodu suszy

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH/ DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI NA TERENIE MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO.


W związku z wystąpieniem na terenie województwa łódzkiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. informuje, że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu miasta.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Zagrożenie suszą na poziomie gminy Tomaszów Mazowiecki występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.

Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi  w zakładce: Gospodarka, Rolnictwo, Skody w gospodarstwach rolnych, Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 roku.

Pomoc na dzień dzisiejszy udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o szacowanie szkód można składać wyłącznie na druku wniosku o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (załącznik nr 2). W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej należy wypełnić i załączyć oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach (załącznik nr 3). Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, znajdują się na stronie minrol.gov.pl.


Dokumenty do złożenia wniosków:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 277 KB
Wytworzył:
Rafał Goszczyński
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-07-16 08:53:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 291 KB
Wytworzył:
Rafał Goszczyński
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-07-16 08:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 340 KB
Wytworzył:
Rafał Goszczyński
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-07-16 08:53:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych - załącznik nr 4.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Rafał Goszczyński
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-07-16 08:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Rafał Goszczyński
Udostępnił:
Pacek Marek
(2018-07-19 13:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2019-07-16 09:04:00)