Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy pzp