Rada Miejska 2014 -2018

Krzysztof Kuchta - Przewodniczący

Wiesław Pawłowski - Wiceprzewodniczący

Krzysztof Pierściński - Wiceprzewodniczący

Kazimierz Pietrzyk - Wiceprzewodniczący

Kazimierz Baran

Jarosław Batorski

Krystyna Bobińska    

Krzysztof Dziubałtowski    

Jarosław Feliński    

Iwona Flamholc    

Adam Iwanicki    

Ewa Kaczmarek    

Zbigniew Kamiński    

Cezary Krawczyk    

Krzysztof Kruk    

Marek Kubiak    

Krzysztof Misiak

Marcin Rybak   

Urszula Seredyn    

Marek Skrzypczyk    

Beata Stańczyk    

Radosław Szmidt    

Tomasz Zdonek  

 

Dyżury w Biurze Rady Miejskiej

• Krzysztof Kuchta – Przewodniczący Rady Miejskiej - środa 13:30 – 16:30
• Kazimierz Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -
poniedziałek 14:30 – 15:30
• Wiesław Pawłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - wtorek 13:00 – 14:00
• Krzysztof Pierściński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - czwartek 14:30 – 15:30
• dyżury doraźnej Komisji Mieszkaniowej - każdy 1 czwartek m-ca 9.00 - 12.00 

Spotkania z radnymi z poszczególnych okręgów można umawiać poprzez Biuro Rady Miejskiej (I piętro, pokój nr 19) lub pod nr tel. 44 724 45 52

Wytworzył:
Leszek Pawlak
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-12-03 09:30:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2018-08-31 16:46:32)