Uchwały XVIII sesji Rady Miejskiej z dn. 22 listopada