Urząd Stanu Cywilnego

Urzędu Stanu Cywilnego


724 -22 -79
kierownik Monika Ronek


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. rejestracja stanu cywilnego osób poprzez prowadzenie rejestru stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi według właściwości miejscowej;
 2. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawaniem z nich odpisów;
 3. przyjmowanie oświadczeń koniecznych do sporządzenia aktu urodzenia;
 4. przyjmowanie oświadczeń o powrocie osób rozwiedzionych do nazwiska jakie nosiły przed zawarciem związku małżeńskiego;
 5. nadawanie numeru PESEL oraz zameldowanie dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia oraz zmiana numeru PESEL w związku ze sprostowaniem daty urodzenia lub zmiany płci;
 6. przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC i poza lokalem USC;
 7. organizowanie uroczystości związanych z wręczeniem jubilatom medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie";
 8. migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do rejestru stanu cywilnego;
 9. wydawanie decyzji i dokonywanie czynności materialno-technicznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
 10. sporządzanie testamentów allograficznych;
 11. przyjmowanie opłat skarbowych związanych z realizacją zadań prowadzonych przez USC.

 

 

 

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 12:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2019-03-06 10:22:20)