Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji w dniu 21 stycznia 2020r. decyzji nr 3/P/2020 oraz 5/P/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego