Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej zwołanej na 17 stycznia 2019 r.