Prezydium Rady Miejskiej

Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady MiejskiejEmail: krzysztof.kuchta@tomaszow-maz.pl

Dyżur w Biurze Rady Miejskiej - środa godz. 13.30 - 16.30.

Urszula Seredyn
Wiceprzewodnicząca Rady MiejskiejEmail: urszula.seredyn@tomaszow-maz.pl
Dyżur w Biurze Rady Miejskiej - wtorek godz. 14.30 - 15.30

Beata Stańczyk
Wiceprzewodnicząca Rady MiejskiejEmail: beata.stanczyk@tomaszow-maz.pl
Dyżur w Biurze Rady Miejskiej –poniedziałek godz. 14.30 - 15.30

Marzanna Popławska
Wiceprzewodnicząca Rady MiejskiejEmail: marzanna.poplawska@tomaszow-maz.pl
Dyżur w Biurze Rady Miejskiej - czwartek godz. 14.30 – 15.30