• plik docx - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ..docx INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ..docx
  (30.31 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-12-11 10:28:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostawa stołów dla Urzędu MIasta w Tomaszowie Maz.doc INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostawa stołów dla Urzędu MIasta w Tomaszowie Maz.doc
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-12-09 13:23:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-ROBOTY REMONTOWE W FILII NR 2 MBP PRZY UL. OPOCZYŃSKIEJ 22 W TOMASZOWIE MAZ..doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-ROBOTY REMONTOWE W FILII NR 2 MBP PRZY UL. OPOCZYŃSKIEJ 22 W TOMASZOWIE MAZ..doc
  (55.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-12-06 12:43:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY cz. 4 - Zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców w spsób selektywny oraz pochodzących z PSZOK .doc INF. O WYBORZE OFERTY cz. 4 - Zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców w spsób selektywny oraz pochodzących z PSZOK .doc
  (73 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-12-04 15:42:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU MOK-FILII MCK W TOMASZOWIE MAZ. PRZY UL. BROWARNEJ 7.doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU MOK-FILII MCK W TOMASZOWIE MAZ. PRZY UL. BROWARNEJ 7.doc
  (50 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-12-02 13:55:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ULIC W OSIEDLU LUDWIKÓW - ETAP II, III.doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ULIC W OSIEDLU LUDWIKÓW - ETAP II, III.doc
  (52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-12-02 13:47:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY cz. 1,2, 5 I UNIEWAŻNIENIU cz. 3- Zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców w spsób selektywny oraz pochodzących z PSZOK .doc INF. O WYBORZE OFERTY cz. 1,2, 5 I UNIEWAŻNIENIU cz. 3- Zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców w spsób selektywny oraz pochodzących z PSZOK .doc
  (89 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-11-28 15:17:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-ROZBIÓRKA BUDYNKÓW LETNISKOWYCH PRZY UL. PCK W TOMASZOWIE MAZ..doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-ROZBIÓRKA BUDYNKÓW LETNISKOWYCH PRZY UL. PCK W TOMASZOWIE MAZ..doc
  (52 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-11-28 12:42:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Dostawa i instalacja sprzętu, oprogramowania do monitoringu miejskiego w ramach zadania Monitoring NIasta Etap 6.doc INF. O WYBORZE OFERTY- Dostawa i instalacja sprzętu, oprogramowania do monitoringu miejskiego w ramach zadania Monitoring NIasta Etap 6.doc
  (58 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-11-28 12:12:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostawa serwerów.doc INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostawa serwerów.doc
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-11-26 14:53:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ..docx INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ..docx
  (17.09 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-11-26 11:06:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnopsrawnych..doc INF. O WYBORZE OFERTY- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnopsrawnych..doc
  (72.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-11-19 14:29:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA 50 SZT. MONITORÓW DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ..docx INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA 50 SZT. MONITORÓW DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ..docx
  (17.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-11-18 11:38:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY UL. GRANICZNEJ..doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY UL. GRANICZNEJ..doc
  (51.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Karolina Czok
  (2019-11-06 13:10:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Remont studzienek piwnicznych i wywietrzaków na dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - w Szkole POdstawowej nr 8 ....doc INF. O WYBORZE OFERTY- Remont studzienek piwnicznych i wywietrzaków na dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - w Szkole POdstawowej nr 8 ....doc
  (63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-11-06 11:50:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- ?Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.?.doc INF. O WYBORZE OFERTY- ?Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.?.doc
  (62.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-11-05 15:57:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W POSTACI KOSZULEK ...doc INF. O ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W POSTACI KOSZULEK ...doc
  (78 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-10-24 13:49:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Wolbórce w ciągu drogi .......doc INF. O WYBORZE OFERTY- Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Wolbórce w ciągu drogi .......doc
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-10-01 13:11:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy L.W. Maya.doc INF. O WYBORZE OFERTY- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy L.W. Maya.doc
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-10-01 13:10:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO ZSP NR 1.doc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO ZSP NR 1.doc
  (43.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-09-30 12:04:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO W MUZEUM - ETAP I - PROJEKT.doc INF. O WYBORZE OFERTY- PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO W MUZEUM - ETAP I - PROJEKT.doc
  (64.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-09-03 10:38:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PROJEKT UL. STAROWIEJSKA I LODOWA.doc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PROJEKT UL. STAROWIEJSKA I LODOWA.doc
  (44 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-08-19 14:04:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- BUDOWA INSTALACJI C.O. W OSP BIAŁOBRZEGI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. .doc INF. O WYBORZE OFERTY- BUDOWA INSTALACJI C.O. W OSP BIAŁOBRZEGI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. .doc
  (60.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-08-06 13:49:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Remont pomeszczeń II piętra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Stolarskiej ....doc INF. O WYBORZE OFERTY- Remont pomeszczeń II piętra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Stolarskiej ....doc
  (64 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-07-23 08:11:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZARYS PROJEKTU.docx INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZARYS PROJEKTU.docx
  (18.05 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-07-10 13:18:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy w ramach IV edycji TBO.doc INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy w ramach IV edycji TBO.doc
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-07-02 13:18:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEJ AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA TOMASZOWA.doc INF. O WYBORZE OFERTY- PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEJ AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA TOMASZOWA.doc
  (78.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-06-11 11:11:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostawa mebli dla Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim..doc INF. O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostawa mebli dla Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim..doc
  (60.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-06-10 14:06:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - PONOWNY WYBÓR OFERTY - MONITOR.doc PONOWNY WYBÓR OFERTY - MONITOR.doc
  (37 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-06-04 15:00:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ANALIZA POWIERZENIOWA.docx INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ANALIZA POWIERZENIOWA.docx
  (18.63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-06-03 11:53:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KOMPUTERY.doc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KOMPUTERY.doc
  (59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-05-31 13:37:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - MONITORY.doc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - MONITORY.doc
  (71.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-05-31 13:37:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Maz..doc INF. O WYBORZE OFERTY- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Maz..doc
  (61.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-05-21 13:50:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - OCHRONA DNI TOMASZOWA 2019.docx INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - OCHRONA DNI TOMASZOWA 2019.docx
  (17.51 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-05-17 09:23:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Inf. o wyborze- Wykonanie dokumentacji proejktowo-kosztorysowej modernizacji elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta w ramach zadania Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Inf. o wyborze- Wykonanie dokumentacji proejktowo-kosztorysowej modernizacji elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta w ramach zadania Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta
  (60.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-05-15 11:54:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.doc INF. O WYBORZE OFERTY- ZAKUP I DOSTAWA TONERÓW DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.doc
  (77 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-05-13 10:46:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Inf. o wyborze oferty-Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomnaszów Mazowiecki Inf. o wyborze oferty-Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomnaszów Mazowiecki
  (59.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-05-09 12:55:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Inf. o wyborze-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach zadania -Program usuwania materiałów zawierajacych azbest Inf. o wyborze-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach zadania -Program usuwania materiałów zawierajacych azbest
  (67 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-05-09 10:41:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Inf. o wyborze-Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych Inf. o wyborze-Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych
  (63 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-05-07 08:38:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE OFERTY- Renowacja dwóch boisk boisko główne i boisko boczne o nawierzchni trawiastej na obiekcie Stadion przy ul. Nowowiejskiej 927 w Tomaszowi.doc INF. O WYBORZE OFERTY- Renowacja dwóch boisk boisko główne i boisko boczne o nawierzchni trawiastej na obiekcie Stadion przy ul. Nowowiejskiej 927 w Tomaszowi.doc
  (59 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-04-26 13:34:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Inf. o wyborze oferty- Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) Inf. o wyborze oferty- Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-04-26 12:08:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze- Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami Informacja o wyborze- Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami
  (48.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-04-12 12:25:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze- Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Maz. Informacja o wyborze- Przebudowa ul. Wspólnej w Tomaszowie Maz.
  (61.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-04-12 11:56:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Inf.o wyborze- Rozbiórka obiektów ul. Tkacka 10 w Tomaszowie Maz Inf.o wyborze- Rozbiórka obiektów ul. Tkacka 10 w Tomaszowie Maz
  (60.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-03-14 12:34:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Agata Ciecińska-Borowska
  (2019-04-12 11:54:38)
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO.doc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO.doc
  (45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-02-27 11:47:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracj.doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszów Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracj.doc
  (61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-02-26 14:46:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-NASZA ODNOWA UL. NISKA.doc INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-NASZA ODNOWA UL. NISKA.doc
  (54.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-02-21 10:57:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOKUM. TECHN. BUD. BOISKA PARK NIEBROWSKI.doc INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOKUM. TECHN. BUD. BOISKA PARK NIEBROWSKI.doc
  (65.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Andrzej Pawlik
  (2019-02-19 09:41:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- ZAKUP I DOSTAWA ART. BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY WŁASNE URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ. W 2019 ROKU..doc INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- ZAKUP I DOSTAWA ART. BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY WŁASNE URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ. W 2019 ROKU..doc
  (61.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Marzena Janas-Polus
  (2019-02-18 15:01:58)
  Ostatnio zmodyfikował:

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij