ZARZĄDZENIE Nr 377/2018 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do roku 2025 z perspektywą do 2030.