Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 roku

Proponowany porządek obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 roku (czwartek)
w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16
 

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2029”.
5. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Wytworzył:
Halina Chyra
(2016-05-06)
Udostępnił:
Łukasz Pązik
(2016-05-06 14:03:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Pązik
(2016-05-06 14:10:05)