Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji na dzień 15 marca 2016 roku

 

Proponowany porządek obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
zwołanej na dzień 15 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 14.30
w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16
 
 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
5. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

Wytworzył:
Łukasz Pązik
(2016-03-14)
Udostępnił:
Łukasz Pązik
(2016-03-14 12:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Pązik
(2016-03-14 12:32:21)