WLDG-19 Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG