Oświadczenia majątkowe za 2006 rok (przeniesione z archiwum)