Konsultacje - opłaty za żłobki

Sprawozdanie z konsultacji społecznych ogłoszonych w dniu 5 kwietnia 2011 roku

 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, na które zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dniach 5 kwietnia – 12 kwietnia 2011 roku. Przedmiotem konsultacji na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45,poz. 23) są projekty uchwał:


1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem.


2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.


3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej. Wszelkie uwagi i opinie należy zgłaszać na wzorze formularza załączonego poniżej, który można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy P.O.W. 10/16 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wps@tomaszow-maz.pl


1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem.

Formularz uwag - projekt 1
 

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 

Formularz uwag - projekt 2
 

3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.
 

Formularz uwag - projekt 3
 

Wytworzył:
Wanda Rybak
Udostępnił:
Leszek Pawlak
(2011-04-05 14:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Pacek
(2011-04-21 12:02:30)